Baròmetre de l’ús del català a Internet – juliol 2015

  • L’informe sobre la situació de la llengua constata la necessitat de centrar la política lingüística en la millora de l’ús social del català (Font: IEC-Xarxa Cruscat i Plataforma per la Llengua).
  • La llengua catalana manté el seu poder d’atracció malgrat els canvis demogràfics dels darrers anys (Font: Informe de Política Lingüística 2014).
  • Conserves Massó, amb seu a O Grove (Pontevedra) té web en català, amb el domini .cat, i etiqueta en català.
  • El Traductor de Google ha incorporat el català a l’app de traducció automàtica d’imatges.
  • WordReference.com ha incorporat el català a la seva oferta d’eines lingüístiques en línia.
  • El ‘Barcelona Harley Days‘ 2015 va suprimir el català de la seva web i altres espais.
  • Segons l’enquesta Òmnibus 2015, el català creix com a llengua de preferència en el consum de llibres, cinema i teatre.