Són alhora sobre el wm (webmàster) i sobre la seva web; el wm no es pot dissociar d’una web.

Preàmbul

WICCAC no és un directori de webs i webmàsters en català, sinó una agrupació per a la participació dels seus membres (webmàsters).

En conseqüència, es demana als webmàsters membres de WICCAC un mínim de participació activa, encara que només sigui escrivint a les llistes de correu. No s’és membre de WICCAC per figurar-hi sinó per participar-hi. Aquells webmàsters que només estiguin interessats en publicitat o en difusió de franc de la seva web o en el possible prestigi que el segell-botó de WICCAC els pugui oferir, que s’abstinguin de sol·licitar l’ingrés a WICCAC.

Criteris d’admissió

Poden entrar a WICCAC els wm amb les webs que reuneixin les condicions següents:

 1. Wm independents (el wm, en principi, fa el que vol, no pas allò que li manen).
 2. El wm ha de treballar en català (no exclusivament). Si té versions de la web en altres llengües, les ha de tenir separades de la versió en català, i aquesta llengua és la que es valorarà per al seu ingrés a WICCAC. No s’acceptarà cap web amb una barreja de llengües.
 3. Ho fa amb propòsits culturals o cívics; fa un servei a la comunitat en general (no a particulars).
 4. Webs de contingut objectiu (el wm no es dedica a explicar la seva vida i aficions, o això no ha de ser el contingut central de la seva pàgina).
 5. Webs orientades a Internet, als seus usuaris i al públic en general.
 6. Webs amb gruix intel·lectual (encara que tècnicament o estèticament siguin molt simples).
 7. El wm ha de tenir una web seva que l’avali i ha de ser responsable d’una part important dels seus continguts.
 8. El wm ha de tenir una ambició intel·lectual, cultural, cívica, ciutadana, estètica, etc, i dedicar-s’hi. Ha de tenir una web activa.
 9. El wm, en principi, no cobra per la web que fa. La fa per filantropia, altruisme o raons personals, per tant, no pot tenir-hi interessos econòmics derivats de l’activitat comercial de la web, és a dir, que no pot fer-hi negoci. En altres paraules: les webs de WICCAC han de ser sense ànim de lucre.
 10. S’admet que la web tingui publicitat en els casos següents:
  • Servidors gratuïts, en els quals la publicitat ja hi ve per defecte i no existeix la possibilitat de treure-la (es recomana intentar evitar els servidors amb publicitat abusiva).
  • Quan la publicitat, que s’ha de procurar que no sigui agressiva ni abusiva i, si pot ser, que estigui relacionada amb la temàtica de la web, serveixi bàsicament per al pagament de les despeses del domini, l’hostatge i el manteniment de la pròpia web.

A WICCAC es consideren dos grans apartats de webs:

 1. Les individuals (o de grup no constituït).
  • Les culturals (incloses les de ciències naturals i formals, o tècniques: astrologia, matemàtiques, informàtica, etc.).
  • Les d’informació, actualitat, recursos.
 2. Les d’associacions o grups culturals o cívics (ONG), que estan en principi lligades a una entitat, han de tenir un pes com a web, no ser simplement una targeta de presentació de l’entitat; la web ha d’estar orientada a Internet i als seus usuaris; ser un servei com a tal. Per a WICCAC, el més important ha de ser la web i el wm no pas l’entitat cívica (qui entra a WICCAC és el wm amb la web, no pas l’associació).

Criteris de no-admissió

Queden exclosos els wm amb els tipus de webs següents:

 1. Les webs dubtoses (per la raó que sigui; sempre es podrà tornar a plantejar la seva entrada).
 2. Les webs que no siguin en català.
 3. Les webs lligades a:
  1. Organismes oficials (govern, administració, universitats, instituts, escoles).
  2. Grups polítics; grups ideològics “concrets” (anarquisme, independentisme, etc); sindicats i patronals; grups confessionals.
  3. Entitats comercials (empreses, incloses editorials, llibreries).
  4. Webs professionals:
   1. Associacions professionals (o “col·legials”, incloses les d’ensenyants, escriptors, filòsofs, informàtics, etc).
   2. Individuals, de currículum, de promoció personal, de propaganda d’algun llibre o producte de l’autor.
   3. Les webs “personals de contingut”, en què el wm explica la seva vida o aficions, i que estan orientades a familiars i amics (acostumen a tenir la foto d’un gatet o del fill tallant un pastís o de “la meva moto”).
   4. Les webs dels “graciosos”, que han fet una web perquè és moda i no se’n saben estar de fer una gracieta. Les dels exhibicionistes i les pornogràfiques.
   5. Webs d’associacions fetes per encàrrec a empreses de disseny i webmàsters professionals.
   6. Les webs subvencionades (que s’han creat per una subvenció).
   7. Les webs “mortes”, que han quedat abandonades.
   8. Les webs que són molt deficients en tots els aspectes.
   9. Les webs d’entitats que són massa importants, que tenen un pes molt gran en la societat, ja que la seva sola presència podria destorbar o condicionar WICCAC.
   10. Les webs que facin propaganda política directa d’un partit o d’una candidatura.
   11. Les webs de clubs, entitats, associacions o col·lectius de qualsevol tipus que tinguin continguts que només siguin d’interès per als seus socis, membres, simpatitzants o afeccionats i que no tinguin continguts d’interès general.

Aquests criteris poden anar canviant segons les propostes i acords dels membres de WICCAC.

Llegeix també la pàgina d’Avantatges i Requisits de WICCAC, especialment els Requisits / Compromisos de compliment obligatori dels membres de WICCAC.