Què és WICCAC?

WICCAC (Webmàsters Independents en Català, de Cultura i d’Àmbits Cívics) és una agrupació de webmàsters que hem creat personalment, individualment o en grup, les nostres webs; que som independents, és a dir, que no estem lligats a organismes oficials ni entitats comercials ni professionals ni grups polítics; que tenim propòsits culturals o cívics, i que treballem en català. WICCAC va néixer el 16 de febrer de l’any 2001.

Objectius de WICCAC

La finalitat de WICCAC és de posar en contacte els webmàsters independents en català, intercanviar opinions i experiències i que ens ajudem mútuament a fer, millorar, les nostres webs i a difondre-les. Així mateix, impulsar la normalització de l’ús de la llengua catalana a Internet, i de promoure Internet com a àmbit de cultura i d’activitats cíviques. També, de tenir un coneixement i domini més ampli d’Internet.

Per aconseguir els seus objectius WICCAC mantindrà relacions i col·laborarà amb altres associacions i entitats amb objectius comuns, així com amb institucions i organitzacions que tractin temàtiques relacionades amb Internet i la llengua catalana.

Funcionament de WICCAC

El principal mitjà de relació, decisió i actuació dels membres de WICCAC és la «llista de correu general de WICCAC». Existeix una altra «llista de correu tècnica» per tractar de qüestions tècniques.

Existeixen els “càrrecs” de Coordinadors de WICCAC, els quals, l’única diferència que tenen amb els altres membres és que hi treballen més activament i assumeixen més responsabilitats i tasques concretes, de Moderadors de les «llistes de correu», que són els encarregats de gestionar-les i de posar-hi un cert ordre, i de Col·laboradors en algunes tasques específiques. Tots els càrrecs són voluntaris i temporals.

Qui som? – Membres de WICCAC

WICCAC té més de 150 membres d’arreu dels Països Catalans.

Alguns membres tenen més d’una web i algunes webs tenen més d’un membre (són col·lectives).

Què tenim? – Temàtiques de les webs

Les temàtiques de les webs dels membres de WICCAC, molt variades, són bàsicament d’àmbits culturals i cívics: Literatura, Recursos diversos, Llengua, Música, Portals geogràfics: generals, comarcals, locals i de barri, Cultura, Còmic, Humor, Pintura, Jocs, Esports, Informàtica i Internet, Turisme i Viatges, Excursionisme, Història, …

Activitats: «Baròmetre de l’ús del català a Internet»

Una de les activitats més destacades de WICCAC és el «Baròmetre de l’ús del català a Internet», un estudi sobre la utilització del català a les webs d’empreses i organitzacions radicades a Catalunya o a altres llocs dels Països Catalans, o que hi ofereixen els seus productes i serveis.

El Baròmetre es va crear el 12 de juny del 2002 i s’ha convertit en un estudi de referència que ha tingut molt de ressò als mitjans. Ressò del Baròmetre de l’ús del català a Internet als mitjans.

Mensualment es fa un Resum de situació del Baròmetre de l’ús del català a Internet, amb percentatges d’utilització del català per sectors i global. Existeix també un Històric dels Resums de Situació del Baròmetre de l’ús del català a Internet, amb informació dels percentatges dús del català per sectors i global de tots els mesos des d’agost del 2002.